Bitcoen

В России создали «кошерную» криптовалюту Bitcoen

В России создали «кошерную» криптовалюту Bitcoen ÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃÃäÃÃöÃÃÃÃÃüÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃü ÃÃä ÃÃÃÃÃÃÃü ÃÃà ÃÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃÃà à ÃÃÃÃÃÃü ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃÃäÃà ÃÃÃÃà Ãà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà à ÃÃÃÃÃäÃÃà ÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃü ÃÃÃÃÃÃÃÃÃü ÃÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃ. …